Google+ The World 2 Come: April 2010

Wednesday, April 28, 2010

ТРАКИ, ИРАНЦИ И БЪЛГАРИ – I

Когато туранската теория за произхода на българите започна да издиша печално, поддръжниците й намериха друг вариант за продължение на старите заблуди. Дедите ни бяха наречени иранци единствено и само корените на нашия народ да бъдат поставени в Централна Азия, а не в Европа където им е мястото.

По ирония на съдбата, точно твърдението за иранския произход на дедите ни доказва, че те са траки. Звучи странно, но това е така защото от нас са укрити много данни, без които ние не можем да добием добра представа за произхода на иранските народи.. За такива са обявени скити и сармати. Изследователите претендиращи, че българите са азиатско племе подбират селективно сведения, като умишлено пропускат най-важните и по този начин най-безсрамно заблуждават читателите си.


Ако дори и на кратко се обясни кои са скитите и сарматите ще стане ясно, че те са европейски народи, част от които е мигрирала за Азия където дълги векове владее местното население и го повлиява езиково, културно, а и генетически. Генът Р1а1 се среща често в Централна Азия, но най-старият му вариант е на Балканите. Този факт показва , че в далечното минало, племена обитаващи Източна Европа са мигрирали на изток. Разпространението на линеарната керамика и могилни погребения от Балканите към Централна Азия е поредното и необоримо доказателство за това.


Нека разгледаме данни за скити и сармати, които наши и чужди учени не желаят да споменат. В книга I-ва на “География” Страбон обяснява, че в най-дълбока древност името скити е било употребявано за хората живеещи на север от гърците. Т.е. траките също са включени в етноса на скитите. Твърдението на Страбон не е изолирано. Касий Дион е категоричен, че тракийското племе даки е клон на скитите. Знаем, че гети и даки са един народ, говорещ същият език като мизите и останалите траки обитаващи земите на юг от Стара планина. Стефан Византийски е също ясен пишейки – Скюти етнос траконскитите са тракийски народ.


Археологическите данни показват, че има огромна прилика между траки и скити по отношение на погребални ритуали, въоръжение и керамика. А самото име скити е прекрасно обяснимо на български език. Страбон предава значението на етнонима скити с гръцката дума номади, което означава скитащи, скитници ( Σκύθας έκάλουν ή Νομάδας ).


Обърнете внимание, народностното име на скитите е обяснимо на български. Този факт се премълчава както от поддръжниците на туранския, така и от тези на иранския произход на българите защото скитите са древни обитатели на Европа, макар значителна част от тях да е обитавала и Азия.


Какво знаем за сарматите? Страбон обяснява, че те са роднини на скитите, а Прокопий твърди, че принадлежат на семейството на гетите ( които са най-храбрия и праведен тракийски народ). Според Страбон същите тези гети са от рода на мизите, а от IV-ти до XIV-ти век мизите са отъждествявани с българите.


Ето какъв е резултата, ако се представят укриваните факти:

1. Така наречените ирански скити и траките принадлежат на един и същи етнос.

2. Така наречените ирански сармати са тракийски народ.


Това, че определени племена на родствените траки, скити и сармати са обитавали и Азия не ги прави автоматично азиатци, тъй както присъствието на англичани в Австралия не ги прави автоматично англичаните чернокожи и чернокоси аборигени.


Нека да обясним и връзката на траките с персите- дедите на днешните иранци. Херодот разказва, че персите са живели дълги векове под влиянието на медите. Т.е. предците на днешните иранци са повлияни езиково, културно и генетически от племето меди. Плиний твърди, че медите са деди на сарматите, а Прокопий пише, че сарматите са от рода на тракийското племе гети.


От тракийските меди персите вземат обичаи, религия, дори облеклото си. Заратустра не е персиец е медиец, чието истинско име е Зартошт. То има значение златоухият ( мъдрият, този, който чува мъдроста). ЗАРТ отговаря на тракийската дума ЗАРТАС, ЗАЛТАС – златен, златист, а ОШТ означава УШИ.


Ето как се затваря кръга. Обявените за иранци скити и сармати принадлежат на семейството на траките. Тракийските меди са повлияли персите и други съседни на тях народи езиково и културно. Това е причината в пащу, дарди и фарси да има думи близки до нашите. Получила се е тракизация на народите от Централна Азия, т.е. произхождащите от Балканите наши предци са създателите на иранската култура. След дълги векове, по същият начин римляните ще повлияят гали, иберийци и лузитани и ще положат началото на романската езикова общност.


Преди време изобличих в лъжа нашите езиковеди твърдящи, че имало съвсем малко паралели в тракийски и индо-ирански. Бяха посочени 4, а се оказа, че бройката е доста по-голяма, а именно 84. Приликата на тракийския със санскрит и авестийски може лесно да се обясни с древните тракийски походи в Централна Азия, за които свидетелстват Филострат, Еврипид, Хигиний, Цицерон, Сенека, Аполодор, Овидий, Нонус, Плиний, Страбон....За да се стигне до Индия трябва да се мине през древен Иран... Тези данни се премълчаваха защото не пасваха в теориите за примитивността на траките и азиатският произход на българите...Колко дълго обаче може да си крие истината?


Виждате ли колко е елементарна истината когато се дадат всички данни. Ако поддръжниците на теорията за иранския произход на българите бяха обяснили, че древните скити и сармати са роднини на на траките, нямаше да може да се заблуждава, че ние идваме от Азия, понеже траките са най-древните цивилизовани обитатели на Европа. Тракийският език, който е най-древна форма на българския се говори в земите ни повече от 7 000 години.


Както да го въртят и сучат противниците на България не могат да крият истината вечно. Да, изкарваха ни монголи, татари, тюрки, фини, чуди, а после и роднини на персите, но на лъжата краката са къси. Живеем във века на информацията. Преди само избрана група хора имаше достъп до историческа литература, сега положението е различно. Този, който търси истината ще я намери!Умолявам всички, които са съгласни с вижданията ми да качат този постинг в блога си и по този начин да разпространят укриваните от нас данни. Нека покажем, че не сме съгласни с поредната лъжа за нашия произход, нека се борим за истината!

http://sparotok.blog.bg/politika/2010/04/27/traki-iranci-i-bylgari-i.535632

Tuesday, April 27, 2010

Бъдеще за децата на България

I ЧАСТ: СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ОБРАЗОВАНИЕ.

1. Масирана рекламна кампания в детските учебници и помагала, където има картинки и снимки на деца и родители, винаги да се
показват двама родители с 3-4 и 5 деца и никога с 1 и 2, също така в условията на задачите да бъдат вградени такива текстове,
които засягат семейства с три и повече деца!
Коментар: На тези, които веднага ще кажат, че една картинка няма да увеличи раждаемоста ще им задам въпроса
-Защо корпорациите в световен мащаб отделят годишно трилиони долари за реклама? А на тези, които ще ме контрират с това, че
икономическото ни развитие е определящо за раждаемоста ще кажа: да това ще ни помогне, но вижте Германия на върха на развитите
държави, но раждаемоста им е по- ниска и от нашата!!! Навремето имаше едно комунистическо движение- Мама, Татко и Аз, което
заложи голям капан на поколения наред! В момента младежите изобщо не са наясно дори, колко е важно и какво щастие е да имаме
деца- българчета и с лека ръка пропиляват възможностите си. Имам приятели от Пловдив с 4 деца и след като те вече ги имаха
тяхните приятели от града един по един и вече цялата компания са с по 3 деца. -Примера също е силна реклама.
В тази точка е описан, най- евтиния начин за подобряване на раждаемоста в България, дори е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТЕН.

2. Целодневни училища по желание на родителите до завършване на основно образование на децата.
Коментар: това е много голяма стъпка в посока повишена раждаемост при българите, но трябва да се развият и подобрят
условията в детските ясли и градини, за да може да поемат повече деца и да предложат по- добро обслужване, като по
този се облекчат родителите при отглеждането на децата!

3. Месечна издръжка за студенти и докторанти, които отглеждат деца до дипломирането им: най- малко 300 лв на месец за всяко дете.
(издръжката да се прекратява за периоди на прекъсване, освен с случаите по болест. При продължение на обучението да се подновяват
отново до завършнане на образованието им).
Коментар: в момента те получават едногодишната помощ от 2880 лв. наведнъж. Майките студентки нямат никакъв шанс за доходи до като
учат и им се налага да избират -или учение, или деца. С тези промени тази дилема ще изчезне. Няма сума която да не си струва
за отглеждането на българчета, а студентите и докторантите с деца са толкова малко, че общата цена ще е смешна имайки
предвид, че качествен продукт се създава само и единствено от качествен продукт.

4. Предлагаме за задочници сдобили се с деца по време на обучението си -напълно безплатни ясли и детски градини.Тези привилегии да
отпадат при прекъсване на обучението освен в случаите по болест. При продължение на обучението да се подновяват
отново до завършване на образованието им. Майчинството да бъде до дипломирането им, но не по- малко от две години, за да не се
получи така, че детето да се появи на петата година от обучението, и майчинските да бъдат спряни след няколко месеца!

5. За студентите и докторантите с деца отделни студентски и докторантски(семейни) общежития, с по- нисък наем, или напълно безплатни.

6. За студентите и докторантите с деца да се организират напълно безплатни ясли и детски градини в непосредствена близост до
университета, или в самото учебно заведение.
Коментар: това е голям проблем за учащите майки, защото все пак им трябва време и да учат.

7. За студентите и докторантите с деца допълнително свободното и индивидуално подреждане на учебния план за семестъра.
(това ще облекчи родителите и ще им даде възможност да посещават лекциите в удобно за тях време, или време за лекции
съобразени с ритъма на децата)

8. Отпускане на общински жилища на общински наеми на всички УЧАЩИ над 18 години, които са семейни, или живеят на семейни
начала, при доказана бременност, или при раждане на дете, но не по-късно от месец след раждането, при условие, че
нямат собствено жилище, или живеят при родителите си, с цел подсигуряване на добра среда, за отглеждане на деца.
Коментар: в последно време общините заделят огромни средства за построяване на къщички и на цели сгради за настаняване на "бездомни"
представители на маргинални групи, но те не желаят да плащат наеми и сметки и отказват да го правят, освен това разрушават
всичко наоколо, както и самите жилища включително и прозорците и само след 5 години претендират за нови безплатни жилища,
тъй като "старите" им 5 годишни вече са почти напълно разрушени.
Коментар: не виждам причина, щом има средства за маргинални групи да няма средства за младите учащи граждани, които са не по- малко
уязвими от трайно и вечно безработните маргинални групи хора! Искаме равни права за работещите, учащите и трайно безработните
маргинални групи.
ЗАБЕЛЕЖКА: ЖЕЛАТЕЛНО ОБВЪРЗВАНЕ НА ПО- ГОРЕ ИЗЛОЖЕНИТЕ ПРИВИЛЕГИИ ПО ВСИЧКИ ТОЧКИ С ОСТАВАНЕ И РАБОТА В БЪЛГАРИЯ.

II ЧАСТ: ПОМОЩИ ЗА БЕЗРАБОТНИ, ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ.

9. Сметките за ток и вода на социално слабите да бъдат погасявани от Бюрото по труда, а сумата отишла за покриване на сметката да
бъде приспадана от общия размер на помощите, или част от помощите раздавани на безработните да бъде давана не като пари в брой, а като
-ваучери за ток и вода, както и 100% от парите за отопление да не са пари в брой, а във вид на ваучери за ток, дърва, въглища.

10. Незабавно отпускане на средства от страна на държавата към общините с цел наемане на безработните на работа, вместо да им
се изплащат помощи за безработни! Ако все пак не се намерят такива пари, то за стойноста на помоща, всеки да бъде длъжен
да дава 22 работни дни на 4 часов работен ден към общината в която живее по предварително зададени проекти касаещи,
почистването на нерегламентирани сметища, засаждане на храсти, дървета и тн. Без служебна бележка от общината, че е дал
необходимите трудови дни, помощите да се спират. Необходим e и ефективен контрол върху самите общини и служебните лица издаващи
тези служебни бележки, тоест: да се търси отговорност за неизпълнените проекти по тези програми.
Коментар: Така ще се спестят много- пари от средствата заделяни за извозването на битовите отпадъци и облагородянването на
на градската и селищната среда. Въпреки съществуването на почистващи фирми улиците и тротоарите съвсем не са чисти, но
дори да ги приемем като такива, зелените площи за в окаяно сътояние! Засаждането на цветя, декоративни храсти и дървета по
зелените площи ще направи от България страна- РАЙСКА градина, където ще бъде приятно не само да се живее, но и когато
Родината ни се изчисти от боклуците това ще ни вдъхне чувство за ред и не само ще намалее емиграционния поток но и на
чуждениците пребиваващи в България също ще им хареса и ще ни посетят отново!
-Защо да плащаме помощи на тези които не желаят да работят, като можем тези средства да използваме за превръщането на
страната ни в приказно място за живеене?

III ЧАСТ: ДЕТСКИ, МАЙЧИНСТВО, ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА.

11. Майките с 2 или 3 годишен трудов стаж(зависи как се реши), считан до 45 дена преди датата на раждане да получават 90% от
брутната си заплата(или на принципа по който се изчисляват в момента)в продължение на 2 години и 45 дена, получаването на
които да започва,45 дена преди датата на раждане.
Коментар: Нуждаем се от спешни мерки за повишаването на раждаемоста при българите, защото има опастност името България да изчезне от
картата на Европа.

12. С цел да защитим правата на децата и да пресечем зачестилите напоследък случаи на злоупотреби с парите раздавани за деца като детски
надбавки и помощи и да прекратим възможноста безотговорни родители да си купят алкохол, цигари, или дрога с парите, които получават като
детски надбавки и еднократна помощ за раждане на деца нека да ги разменим за памперси, ританки, детски храни, пособия за
деца, като- легенчета, коритца, детска козметика учебници, помагала и тн.(според нуждите) -Има два варианта, или чрез купони(ваучери) за
всички магазини, които продават детски стоки, или по подобие на военните и полицейските магазини! Само така може да се гарантира дори и в
минимална степен, че от тези помощи ще се облагодетелстват децата, а не родилите им, вместо да раздаваме помощи като ПАРИ В БРОЙ както е до
сега.(става въпрос, за детските надбавки и еднократната помощ при раждане включително и на самотните майки), също така да няма никакви прагове
бруто, или каквито и да било други условия разделящи родителите и децата им на групи, при разпределянето на помощите. Необходим е силен контрол
от страна на социалните работници за това дали се използват по предназначение раздаваните средства като детски надбавки и помощи, какъвто до сега няма.
Коментар: За тези, които ще си помислят за появяването на сергии със стоки, ще напомня за това, че на парите в брой(както е до сега)
никъде не пише, че не може с тях да се купи дрога, алкохол, или цигари. С тази промяна до голяма степен ще се гарантира, че тези средства
ще се използват по предназначение.

13. Размяна на детските надбавки с: през първите две години от живота на детето, да се раздават памперси, храни, коритца...(точка 12.), след
това безплатна детска градина и целодневни училища(по желание на родителите) и изцяло вливане на тези средства в яслите, детските градини
и образованието!
Коментар: -Така родителите ще бъдат силно облекчени при отглеждането на децата си и това ще се отрази благоприятно на
прираста на населението ни, освен това ще е на 100% гарантирано, че тези средства ще отиват за децата, а не за развлечения на
някои престъпно безотговорни родители(цигари, алкохол и наркотици).

14. Интеграционните добавки също, до колкото е възможно да се заменят с материални помощи, които да не са - пари в брой!(Виж точка 12).
Коментар: алтернативната възможност е силен контрол от страна на социалните работници, какъвто до сега няма.

15. Да се появи ли третото дете в семейството следсвие от благоденствието на конкретното семейство, или да се ражда само с цел, получаване
на детски и помощи(с цел бизнес)? Ограничаване на помощите и детските до второ дете, за трето помощите да се спират и за трите, както е в Словакия.
За тези, които нямат никаква възможност да подсигурят елементарни условия за отглеждане на децата си, но въпреки това се поставят сами в
невъзможност да си ги отглеждат и въпреки това ги раждат и децата им просят, крадат, ровят по кофите за смет, безконтролно шляпат боси в калта,
или биват принуждавани от родителите си да работят, или биват осакатявани с цел инвалидни пенсии, или биват спирани от училище, с оправданието,
че нямало пари(въпреки, че по конституция, основното образование е задължително и напълно безплатно) и по този начин лишават децата си от светло
бъдеще и ги обричат на бъдещо мизерно съществуване въртящо се в порочен кръг. -Възможно ограничаване на родителските права, при по- тежки
нарушения да се допуска и пълно лишаване от родителски права. Помощите да се дават на майката, само при смърт на майката да се прехвърлят към бащата.
Коментар: Така ще се избегне свръхраждаемоста в слоеве от населението, които сами се поставят в невъзможност да си отглеждат
децата и единствената цел с която ги раждат е: достъп до помощи (за тях това е бизнес, а децата им живеят по сметищата).
Нека третото дете в семействата да се създава в резултат от благоденствието в конкретното семейство и с ясно съзнание и поемане на отговорност.
Приемаме, че тези родители които имат трето, или четвърто и тн. дете са богати и имат възможноста да си оглеждат децата си без да им се помага
чрез помощи. При подобни мизерни условия в САЩ дори и куче да отглеждате, то би ви било отнето!

16. Премахване на праговете бруто, за получаване на детски, (при положениe, че не приемете те да се прелеят сред втората година от живота на
децата в яслите, детските градини и училищата).
Коментар: не може тези които най- много внасят в икономиката, да получават, най- малки детски, или нищо! Наличието
на тези пари ще се осигури от отрязаните детски за трето дете и нагоре(т.12.), както и от наемането на работа на трайно и традиционно
безработните, така няма да се наложи да им се изплащат вечни, доживотни помощи, а те в същото време да си намират работа на частно и на
надница за по 1-2 дена, като не обявяват нищо от тези пари пред данъчните служби(както е в момента).

17. Абсолютно предимство да си запишат, и децата им да бъдат приети в ясла, или детска градина да имат само тези родители, които имат работа или учат.
Коментар: така ще се премахне опастноста тези майки, които ги издържат мъжете им, или просто не им се работи и си стоят вкъщи, да не
заемат мястото на тези, които имат истинска належаща нужда от работа поради, което за тях е жизнено необходимо за децата им да
се намери място в ясла, или детска градина.

18. Обвързване на изплащането на детските надбавки и помощите с това, децата редовно да посещават училищата и да са ваксинирани.
Временни наказания за всяко нарушение, а при трето такова: прекратяване на детските надбавки и помощите и намеса на социалните служби,
ако нарушенията продължават, крути мерки намеса на полицията включително и възможно временно ограничаване на родителските права, при
продължаващи нарушения, ако се наложи и като крайна мярка отнемане на родителските права изцяло. Всичко това е в интерес на децата,
те имат нужда да бъдат спасени от крайно безотговорни родители отнемащи правото на собствените си деца да имат светло бъдеще и обричащи
ги на жалко съществуване със своето безхаберие и престъпна безотговорност към тях.
Коментар: Да изкореним неграмотноста и детското нещастие в България завинаги и с един размах и да отворим пътя към светлото бъдеще
на децата си още сега!

19. Всички деца, които живеят на сметища, просят, ровят по кофите и търчат по улиците и се ровят в калта и такива които не
ходят на училище(нали уж, училището е задължително), агенциите за закрила на децата, да се заемат с тях!
Прибиране в детски домове, нахранване, изкъпване, образоване и възпитание и възможно ограничаване на родителските права на
въпросните родители и спиране на помощите давани за въпросните деца!
Коментар: по- хуманно от това, здраве му кажи! В САЩ, на който не може да осигури добра среда за отглеждане да децата, се допуска
да държавата да му ги отнеме, също така пак в САЩ и куче да гледате при такива условия то ще ви бъде отнето!

20. На всяка майка,чието дете се намира в дом за безнадзорни деца да се спират детски надбавки и социални помощи. По време на престоя му
там,издръжката му е поета от работещите данъкоплатци. А ако е на възраст, на която се настанява в детска градина, то съответно посещенията
му са безплатни, отново поради същата причина. По този порочен начин работещия данъкоплатец е обложен "двойно" така да се каже....За тази
цел директорите на тези домове трябва да сигнализират в отдел "Социални грижи-подпомагане" и независимо от факта,че детето е записано на
училище,да се спрат всякакви помощи, давани на родителя, именно с тази цел-да си гледа детето.

21. Полово ограмотяване на маргиналните групи, разясняване за заплахата от СПИН, хепатити, сифилис и т.н. Покрай разяснаването
раздаване на безплатни противозачатачни средства в неограничени количества, презервативи, хапчета, безплатни спирали и
безплатни аборти!
Коментар: Да ограничим предпоставките за опасни зарази(каквито случаи вече имаме) и трагичните по някога последствията от нежелана
бременност.

IV ЧАСТ. ДЕМОГРАФИЯ, ПЕНСИИ.

22. Обвързване на раждаемоста с пенсионното осигуряване! Ето как: определянето на размера на пенсията да става освен по
сегашния метод, да има допълнителни възможности за увеличение на база, пенсионните осигуровки които изплащат конкретно
собствените ви деца! Пример: Ако имате 5 деца и те внасят общо в пенсионния фонд примерно 1000 лв. за определен период от
време, надбавката към пенсията да е примерно 30% от тези пари, или 300 лв. - Ако имате 2 деца и те внасят в пенсионния фонд
например 400 лв. надбавката ви ще е 30%, или 120 лв. Дефицита който се получава от това, че конкретни пари се заделят за
конкретен човек, ще се покрие, или с леко увеличение на осигурителните ставки, или с леко намаления коефициент, чрез който
получаваме базата при стария метод и ползваме като основа при новия метод. Предимствата от това са видими, а именно:
Социално справедливо разпределение на пенсионния фонд според нуждите и приноса към народа и държавата на конкретния човек.
Отгледали сте деца, получавате по- голяма пенсия за благодарност и по- големи възможности за купуване на подаръчета за
любимите внучета и обратно, по- малък принос, следствие на който имате и по- малък доход, но и по- малки нужди, тъй като и
децата ви са по- малко би следвало, условно разбира се да имате и по- малко внуци!
Да не говорим за това, че се решава фундаменталния въпрос, как да стимулираме раждаемоста, без да се облагодетелстват
слоеве от обществото които превръщат безработицата в своя професия и раждането на деца за тях е доход, разчитайки само
на социоално подпомагане и необявени доходи за преживяване, без да полагат особенни грижи за децата си, като не им оставят
право на избор и най- малък шанс в живота, оставяйки ги неграмотни и интегрирането им в обществото става невъзможно!
Точните изчисления и конкрентите коефициенти и проценти, оставям на специалистите. За мен е важен принципа на справедливо
разпределение на социалните блага и не на последно място, интелигентния нов, модерен начин на стимулиране на раждаемоста при
българите.
Коментар: това е най- елементарния и прогресивен начин, хем да се стимулира раждаемоста с малко средства, хем
да се стимулира образованието и в същото време да се реши в голяма степен проблема с емиграцията, но е толкова авангардно,
че вероятно трудно ще се възприме от някои от четящите в момента.

V ЧАСТ. ИЗБОРЕН ЗАКОН.

23. Междувременно незабавна промяна в изборния закон и въвеждате на ДОПЪЛНИТЕЛНО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ ПРАВА, всички
НЕЗАВЪРШИЛИ средно образование, да нямат право на глас!
Коментар: -Никой не може да ме убеди, че 25 годишен необразован и неграмотен има по- добро виждане за развитието на страната
ни от едно амбициозно и образовано момче или момиче на 17 години!

VI ЧАСТ. РАВНИ ПРАВА ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

24. Това е най- важната точка! Като се дават едни помощи, добавки и каквото и да било подпомагане, го давайте на всички по равно!
Не може да разделяте хората на етнически принцип и на циганите да им плащате за да си водят децата на училище, на българите да
не плащате, осигурявате безплатен транспорт на циганските деца до училище, на българите не осигурявате, позволявате на циганите да не плащат
нищо на никой, а българите преследвате, ако не платят. Не забелязвате, че циганите до като си получават социалните помощи, си
работят в стоителството и практикуват други професии свободно наравно с всички останали! Не може да поставяте никакви прагове за
детските добавки, защото ощетявате точно тези, които изработват парите- хората се чувстват ограбени, чувстват, че ако им се
наложи да имат нужда да се обърнат към социалните служби, то нищо от това, което са внасяли в хазната няма да им се върне и то
само защото не са цигани! Това е геноцид дами и господа, това е геноцид над българския етнос!
Това ли е бъдещето на България? България има нужда от млади и образовани хора,помогнете това да се случи, направете така,че
младите да остават тук, да работят и създават семейства тук, в България!

Ние желаем България да бъде водеща тук на Балканите, в Източна Европа, а защо не и в цяла Европа! Надяваме се, че настоящите
закони са недоразумение, което ще отстраните в най- кратки срокове и ние като ваши избиратели, никога няма да забравим това и ще
се водим от принципа на управление -Вие сега нещо малко за нас, ние по време на избори всичко за вас и вярваме, че Вие имате
волята да осъществите това.

С НАЙ- ГОЛЯМО УВАЖЕНИЕ..........
http://bgpetition.com/badeshte-za-decata-na-bulgaria/index.html

Уточнение:
Подписах петицията, но съм твърдо против задължителните ваксинации!