Google+ The World 2 Come: Електромагнитните лъчения и опасността от тях

Sunday, August 08, 2010

Електромагнитните лъчения и опасността от тях

Oпастноста от електромагнитните лъчения

От Европейския съюз изискват България да хармонизира стандартите си към т.нар. нейонизиращи лъчения. Това са лъченията от мобилните телефони и от клетъчните централи за мобилни телефони.

За вредите и опасностите от лъчения предупреждават и български експерти. В свой доклад до Министерството на здравеопазването те съобщават за високата степен на риск специално на антените за мобилни телефони. Сред авторите на доклада са проф. Любомир Иванов, доц. Татяна Иванова и доц. Божидар Тулевски от Националния център за опазване на обществено здраве.

Министерството на здравеопазването е издало през 1991 година Наредба 9, която регламентира пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени места. Но отгова до днес антените, накацали по покривите, многократно са се увеличили. Често дистанцията между една и друга антена е твърде малка. В съседна Гърция се спазва изискване монтирането на такива антени да става на не по-малко от 300 метра. Факт е, че бизнесът с мобилни телефони е един от най-бързо развиващите се у нас.

Предлагането на GSM услугите надминава 110 %. Според медици лъчите, излъчвани от телефоните и съответно от базовите станции, са вредни за костната система, като най-уязвими са децата, при които тя още не е изградена. Други смятат, че се вредното въздействие повлиява психическото състояние, а облъчването често води до главоболие. Има и специалисти, които стоят зад тезата, че разговорите по мобилни телефони и облъчването от базовите станции по покривите не влияе негативно върху здравето. Техният железен аргумент е, че клетките се изграждат повече на брой, за да се намалят излъчваните мощности. Тези, които монтират антените признават, че най-засегнати са тези в сградите около клетката. Мощността на излъчването е най-силна на разстояние до 70 м срещу антената.

Именно, защото темата за електромагнитните излъчвания вълнува обществото, един от мобилните оператори Globul създаде информационна брошура, в която се опитва обективно да даде отговори на най-често задаваните въпроси за мобилните телефони. Пределите за безопасно излагане на електромагнитно излъчване са определени от Международната комисия за защита от нейонизиращи излъчвания.

Съществува така наречената Специфична степен на поглъщане. Информация за нея всеки може да намери на своя мобилен апарат. Обикновено тази информация се намира върху лепенката с данни за телефона, залепена под батерията.

Властите във все повече европейски страни започват да обръщат внимание на един ново явление – чувствителността към електромагнитното излъчване. Хората, които страдат от този феномен, търпят вредното въздействие на клетъчните антени и мобилните телефони. До преди време мнозина хора страдаха мълчаливо или в най-добрия случай бяха считани за странници, за които е трудно да се адаптират към съвременния начин на живот.

Днес обаче гласът на онези, които смятат, че са алергични към електромагнитните излъчвания, както и на онези, които се опасяват за здравето си, започва да се взима под внимание. Засега науката не е дала формално обяснение на проблемите им, но властите в редица страни започват да си задават въпроси. Още през 1998 г. ЕС започна финансирането на мащабно проучване по въпроса, озаглавено Interphone, резултатите от което ще бъдат публикувани през тази година.

Привържениците на стриктната регламентация смятат, че изминалите 11 години са прекалено дълъг срок. В Белгия обаче правителството залага на изключителната предпазливост в тази област и мощността на електромагнитните полета беше ограничена доста под допустимите прагове, определени от Световната здравна организация.

Властите в областта около Брюксел решиха да намалят прага на излагане на магнитните полета от 40 V/м на 3 V/м. Според проф. Андре ван дер Ворст, специалист по микровълните, тази предпазливост съвсем не е излишна. Ето как той коментира разпространението на антените: “ Те стават все повече и не е известно дали оказват дългосрочно влияние върху хората. Нищо не ни е известно. Смятам, че въпросът трябва да се разгледа сериозно, а това води до констатацията, че няма научни доказателства за вредното им въздействие.

Засега обаче има доста индикации, които ни карат все пак да бъдем много по-предпазливи. Липсва ни предпазливост...” Според Клодин Льокю, жителка в Брюксел, властите не информират достатъчно населението за това къде какви антени се монтират: “Никой не е информиран, има толкова много антени и никой не знае, че те съществуват, освен живущите наоколо, които ги виждат пред домовете си. Мисля обаче, че много хора въобще не знаят за антените, които се намират на по-малко от 50 м от тях.”

Град Лувен-ла-Ньов (Louvain-la-Neuve) бе първият в Белгия, който създаде кадастър с антените разположение в рамките на общината.

В Германия, проблемите свързани с чувствителността към електромагнитните полета могат да добият сериозни размери, тъй като това е европейската страна с най-много телефони – 100 млн мобилни апарата за население от 82 млн. Сред най-силно изложените на риск се нареждат децата и подрастващите, чийто мозък е много по-слабо защитен от този на възрастните.

Откликвайки на многобройните тревоги от страна на германците и залагайки на предпазливост, още през 2007 правителството отправи предупреждение за евентуалното вредно влияние от продължителното излагане на електромагнитните вълни. Властите в Бавария дори препоръчаха, още през 2006, в училищата да не се използват компютри с безжичен интернет. Само през 2008 г. германците са говорили по мобилни телефони в продължение на 150 млрд. минути...Ефектите на GSM антените върху здравето
Въз основа на принципа за предпазливост е важно да се избегне поставянето на щафетни антени в близост до жилища и още повече до чувствителни зони като училища, болници, забавачки, старчески домове. Съществуващите антени трябва да бъдат отдалечени на значително разстояние, гарантиращо оптималната сигурност. Прилагането на принципа за предпазливост трябва да се налага всеки път, когато не е дадено доказателство за безвредността на една нова технология. В дадения случай следователно отговорността за доказателството е отстрана на операторите, а не в отстрана на засегнатите граждани.

Асоциация Действие за околната среда


Публиката и медиите имат право да се притесняват. В действителност излагането на мобилен телефон е късо, докато излагането на населенията на антените е хронично излагане (ден и нощ) в далечно поле, с разнообразни и непредвидими колебания на генерираните от антените мощи.

Наблюдавам, че за всички разстояния до 300м от щафетните предаватели, обитателите изразяват значително повече оплаквания от хората, намиращи се отвъд 300м (резултати за публикуване). Върху какви научни референции се основава докладът, за да препоръчва отдалеченост само от 100м между енин предавател и "чувствителните сгради"?

Коментари на Доклада от Г-н Д. Змиру и сътрудници (21 януари 2001) към Главния Директор на Здравето при професор Р. Сантини


Учени от различни страни обсъдиха биологичните и санитарните вероятности на електромагнетичните полета РЧ (радиочистоти). Подписалите участници са съгласни, че биологичните последствия в резултат на излаганията със слаба интензивност, са научно установени.

Симпозиум под название "Mobile Phones and Health" - Виена - 25-28 октомври 1998


Двигателната функция, паметта и вниманието са засегнати при децата в училище при излагане с интензивност от 0,161lW/cм, или 0,78V/м.

Колодвански (1996)


Констатира се значително увеличение на случаите на детска левкемия и на смъртните случаи в следствие от левкемия, свързани с излагането на облъчванията с една интензивност на излагане между 0,2 и 811W/cм, с други думи между 0,87V/м и 5,5V/м.

Хокин (1996 – Сидни)


Доказана е модификацията на пропускаемостта на хемато-енцефаличната бариера, която предпазва мозъка срещу токсините и вредните химически вещества, евентуално намиращи се в кръвта, при SAR в размер до 0,0004W/кг, равняващо се на lllW/cм (или 1,94V/м).

Салфорд (1997)


Интензивностите на излагане би трябвало да бъдат намалени до нива, намиращи се под тези, при които при изследванията не е намерен никакъв вреден ефект сред изложените населения". При положение, че съществуват доклади, даващи сметка за вредни за здравето ефекти при няколко десети микровата на сантиметър, се препоръчва нивата на излагане да бъдат намалени на 10 nanowatt/cм (=0,0111W/cм)

Д-р Г. Дж. Хайланд от университета Уаруик в Англия ;
същевременно професор в Международния Интитут по Биофизика в Неус-Холзхейм в Германия.


Този модулиран сигнал влияе на биологичните сигнали на мозъчната дейност, което се засича при разчитане на електроенцефалограмата (ЕЕГ). Ясно е, че периодичността при ниска чистота има влияние върху биологичните системи. Някои хора се поболяват при мощности под 100 microwatts/м. Малките деца са много чувствителни към тези предаватели, достигащи полеви стойности от 10 микровата/м (или 0,001,uW/cм).

Д-р Лебрехт вон Клитзинг от Департамента за Клинични Изследвания на Медицинския Университет в Луебек


Такова продължително излагане при 3V/м може да представлява опасност за здравето поради този ефект на отваряне на хемато-енцефаличната бариера, позволявайки на нежелателни молекули, ако не и отровни, в кръвта, да се разпространяват в мозъчната тъкан и да се концентрират особено в невроните. Синдромът на микро-вълните се характеризира с различни симптоми като: отпадналост, раздразнителност, главоболия, гадения, анорексия, към които могат да се добавят ефекти сърдечно-съдовата система (брадикардия, тахикардия, висико или ниско кръвно налягане, и пр.), сънливост, безсъници, и пр. Споменати са също и други последствия като смущенията на мозъчната електрическа дейност и качеството на парадоксалния сън, ефекти върху кръвното налягане и канцерогенните рискове.

Д-р Лейф Г. Салфорд от департамента по неврохирургия на Университета в Лунд, Швеция.


Последствията от синдрома на микро-вълните: споменават се трудности за концентрация, кожни реакции (алергии, екзема, псориазис), модификации на кръжното съдържание (високо ниво на лимфоцити), смущения на електроенцефалограмата и засягане на сетивните органи (зрение, слух, обоняние). Професор Сантини препоръчва прилагането на принципа на предпазливост за щафетните мобилни предаватели, така че да се предпазват местните населения. Той заявява, че в близост до щафетните антени обитателите не трябва да бъдат излагани на средна годишна гъстота на мощността по-висока от 0,1~W/cм (което съответства на 0,614V/м). Документ назван
"Трябва да се прилага принципа на предпазливост относно щафетните предаватели на мобилните телефони."

Публикувано през март 2001
Лекарско списание за обща медицина


"Има ясни доказателства, публикувани и достъпни за международната научна общност, че съществуват сериозно вредителни последствия за здравето, в резултат на излагания на микро-вълни, чието средно ниво се намира под 0,1 microwatt/cм. Те са дело както на изследванията върху функционирането на мозъка, така и върху епидемиологични изследвания."

Д-р Нийл Чери. Директор на Лабораторията за климатологични изследвания на Линкълн Юнивърсити в Нова-Зеландия.Д-р Хайланд заключава, че настоящите норми за сигурност въобще не са в състояние да доставят каквото и да е било предпазване срещу фините, но вредни последствия, които споменава. Тези норми не са способни "да вземат пред вид най-значителния факт от всички: 'живият' характер на облъчения организъм"

Документ "Херцови вълни: заплахата се изяснява"
осъществен за Теслабел през 1999Научни доказателства за опасността за здравето от мобилната телеком: 'докладът БИОИНИЦИАТИВА'
Докладът (600 стр.), публикуван от БИОИНИТИАТИВЕ ЪОРКИНГ ГРОУП, доказва заплахата за здравето от емисиите "тип мобилна телефония" (мобилни телефони, антени-предаватели, вълни на безжичен интернет Wifi, Wimax, bluetooth, безжични телефони DECT...).


Всичките участвали учени са световни светила в определения бранш, третиращ за ефектите на различните видове електромагнитни полета върху всички видове живи организми.
Членовете на Организационния Комитет и трима от подписалите са членове на широко репутираната BIOELECTROMAGNETICS SOCIETY.

Този Доклад БИОИНИЦИАТИВА (31/08/2007) е валидиран от висша еверопейска инстанция: Европейската Агенция за Околната среда

Този обобщаващ доклад прави преглед на повече от 1500 публикувани проучвания. Той се явява премиера по темата, защото е съставен под егидата на думата ДОКАЗАТЕЛСТВО. От научно естество, разбира се.

Присъдата на свободната наука, без финансова или обществена обвързаност, е категорична.
НА НАУЧНО НИВО ДЕБАТЪТ Е ПРИКЛЮЧЕН.
ТОКСИЧНОСТТА на мобилната телефония Е УСТАНОВЕН ФАКТ.

Разчленение на доклада
Техническа бележка за емисиите, чийто последствия са разгледани в доклада:

Лъченията (или емисиите) на мобилна телефония притежават тройна структура.
- Хиперчистота, наречена носеща
- модулации в крайно ниски чистоти за носените сигнали
- хаотична мултипулсация.

Всяка структура има своята специфична токсичност, като най-вредната е мултипулсацията.
Излъчванията UMTS – WIFI – WIMAX – BLUETOOTH – DECT - са от същото структурно семейство като мобилната телефония. Токсичностите са от същото естество.
Като цяло можем да ги наричаме лъчения ТМТ - Тип Мобилна Телефония.

Начало на доклада - Представяне на проблематиката
Т. 4 - Доказателства за неадекватността на нормите
Т. 5 - Доказателства за генетичните ефекти
Т. 6 - Доказателства за генотоксичните ефекти и генетичните поражения
Т. 7 - Доказателства за ефектите върху протеините на стреса
Т. 8 - Доказателства за ефектите върху имунната система
Т. 9 - Доказателства за ефектите върху неврологията и поведението
Т. 10 - Доказателства за произхода на тумор на мозъка и на акустичните невриноми
Т. 11 - Доказателства за произхода на рака при децата - левкемия
Т. 12 - Доказателства за произвеждането на мелатонин, за болестта на алчаймер и за рака на гърдата
Т. 13 - Доказателства за призхода на рака на гърдата
Т. 14 - Доказателства за произхода на нарушения в мембранните регулации
Т. 15 - Доказателства основани на медицинските терапии
Т. 16 - Принципът на предпазливост
Т. 17 - Ключ на научните доказателства

http://www.bioinitiative.org/report/index.htm


Поради окончателното потвърждение на токсичността, чрез НАУЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, произтичащо от този документ, ние ви подканваме да се погрижите за максимално широкото му разпространение и в частност, изпращайки го на всички позвати от вас обществени организации, най-вече на местно ниво. Без да пропускате прокурорите на различните съдилища във вашите околноности.

Няколко предпазни мерки и насоки:

- намалете изпозването na TMT до минимум, заместете с уличен или домашен телефон с жица
- използвайте слушалка-микрофон с жица
- не го носете по джобове на дрехите
- оставяйте го на разстояние по възможност
- избягвайте използване в кола, асансьор или транспорт (ефект на фарадеева клетка - необходимо е много по-силно излъчване и голяма част от него остава в затвореното металически пространство, което е опасно и за околните - "пасивно облъчване"), използвайте само при добър сигнал
- по възможност не давайте такова чудо на децата

- антените-предаватели не трябва да са в близост до учебни и здравни заведения, жилищни сгради...

- изключете опцията за безжичен интернет и използвайте добрият стар кабел, поне засега.

http://gsminfinity.com/index.php?action=printpage;topic=954.0

No comments: