Google+ The World 2 Come: Какво искаме да се промени???

Saturday, July 17, 2010

Какво искаме да се промени???

1. Законът да се прилага с цялата си строгост без разлика на пол, етнос и религия.

2. Общинските и районните кметове да проверят как и на какво основание се е допуснало незаконно настаняване и застрояване на общинска и държавна земя.

3. Всички незаконно построени сгради "колиби" да бъдат премахнати.

4. Да.се въведе и строго да се изпълнява адресната регистрация.

5. Да се забранят всички пунктове за изкупуване на черни и цветни метали. (тук трябва нещата да се уточнят, защото не може с пълна забрана, но при всички положения трябва да се регулира дейността им.)

6. Да се въведе стандартизация за превозните средства с животинска теглителна сила (простичко казано каруци) и същите да бъдат регистрирани от органите на КАТ.

7. Да се забрани просията във всичките и форми.

8. Да се спрат социалните и всички видове помощи на малолетни майки.

9. Да се подвеждат под съдебна отговорност за педофилия установени бащи на деца от малолетни майки.

10. Социални помощи да получават само хора с минимално образование 8-ми клас(основно).

11. Криминално проявени и осъждани да бъдат лишавани от социални и всякакви помощи.

12. Всеки който се гаври и подиграва с държавни символи, паметници и паметници на културата да бъде съден като терорист. (веднъж и ние да се облажим от тази безумна скалъпица)

13. Да се сформират лагери за трудова повинност за криминално проявени.

14. За всяко дете след 3-то да се изплащат детски надбавки, ако поне единият от родителит работи и се осигурява.
* може би е необходимо да се даде и някакво ограничение от сорта на : а за всяко дете над 5 се спират детските надбавки. както и да се спрат помощите, давани на многодетни майки, чиито деца са дадени за отглеждане в детски домове

15. Да се изловят от КАТ всички цигани които карат коли без книжки-(не съм чула и видяла циганин да държи изпит за книжка)

16. Децата, които се пращат да просят милостиня, да крадат и вършат престъпления, да се отнемат от родителите и да бъдат пращани в социални центрове за превъзпитание - като естествено се спре изплащането на помощи, които се пренасочват към соц. центрове.
(изобщо мисля, че трябва да се наблегне доста върху децата, бъдещите поколения)

Да бъдат лишени от право на гласуване всички които :
- нямат завършен 8-ми клас, защото не могат да четат интегралната бюлетина
- не са си платили данъците, в годината преди изборите
- да се измени реда за даване на постоянно местожителство. Само срещу имот или платен наем.

Спиране помощите и детските на неработещите и с тези пари увеличаване заплатите и пенсиите на работещите.
http://www.facebook.com/group.php?gid=136049359752776#!/topic.php?uid=136049359752776&topic=196

No comments: